Consilierii PNL propun în Consiliului Local spre dezbatere o serie de 4 amendamente care să rezolve problema atribuirii locurilor de parcare. Așa cum a fost adoptat și modificat anul trecut de către consilierii PSD, regulamentul atribuirii locurilor de parcare din Sectorul 3 nu face decât să arunce întreaga sistematizare creată până acum în aer lăsând tot felul de portițe în felul în care se vor atribui locurile de parcare inspectorului de zonă al primăriei și administratorilor de bloc. Sub umbrela atribuirii locurilor de parcare noi s-au efectuat deja multe abuzuri prin excesul de zel al inspectorilor DITL care nu au reușit să genereze decât un haos organizat, până când le-a fost luată această atribuție prin regulamentul de organizare și funcționare al aparatului primarului și date către o direcție nou înființată din primarie. Inițial, primarul Robert Negoiță a dorit să anuleze toate autorizațiile de parcare deținute de șoferii rezidenți ai Sectorului 3 pe motiv că unii ar deține fraudulos mai multe locuri în detrimentul celor care nu dețin niciunul, situatie cale ar fi fost usor de rezolvat print-o simpla verificare a bazei de date cu detinatorii parcarilor sau cu simple verificari pe teren acolo unde situatia o impunea.
Vointa primarului nu a fost posibilă deoarece consilierii PNL au anunțat și public și în cadrul primăriei că nu sunt de acord cu asa ceva și că acest lucru ar arunca în aer problema parcărilor din Sectorul 3, in cele din urma acesta renunțând la proiect. La numai câteva luni distanță, primarul vine cu un alt regulament promițând ca licitația se va face numai pe locurile noi de parcare, fapt ce a lăsat loc abuzurilor și exceselor de zel ale angajaților primăriei, iar cacealmaua s-a vazut imediat, in senul că locurile noi reprezentau locuri de parcare existente și eliberate prin decizii abuzive, iar de contrucție de noi locuri nici vorbă, poate doar retrasare sau trasare iarăși abuzivă de locuri pe trotuare care împiedică și mai mult traficul pietonal și așa sugrumat de cele aproximativ 1,5 milioane de mașini din capitală. Printre alte articole abuzive se numară și cele penti care consilierii liberali au decis să depună amendamente, de pildă articolul care ducea la anularea abuzivă a autorizațiilor de parcare pe motiv că deținătorii nu plăteau taxa de parcare până la finele lunii martie, lucru care a dus la anularea abuzivă a mai multor autorizații de parcare. 
O altă soluție care va duce la atribuirea corectă a locurilor de parcare este cea propusa de consilierii liberal,i ca din prima zi a anului până la finele fiecarei lunii în care se vor face licitații să fie deschisă sesiunea de depuneri de cereri, pentri toți doritorii de locuri de parcare din sector și totodată anunțarea prin recomandată a celor eligibili, a locului și condițiilor de licitare, ducând la desfășurarea unor licitați corecte, nu ca in momentul de față, când licitațiile se fac doar pe baza cererilor depuse între 1 și 15 ale lunii perioadă în care se realizează licitația, iar licitațiile se anuntă doar pe site și la avizierul blocurilor, fapt ce duce ori la acordarea incorectă a locurilor de parcare ori la neparticiparea și neatribuirea nici unui loc de parcare, situație întalnită în mai multe cazuri.
Menționăm că în ultimul timp ne-am confruntat cu o serie de audiențe în urma cărora am constatat ca în toate cartierele Sectorului 3, oamenii sunt nemulțumiți de lipsa parcărilor și de acordarea abuzivă a acestora.
Indiferent de rezultatul votului din Consiliul Local privind regulamentul de acordare a autorizațiilor de parcare, considerăm că este nevoie imediată de construcție de parcări publice subterane sau supraterane de dimensiuni mici și medii, mai ales în zonele cu densitate mare de populație, în cartierele de blocuri, lucruri promise de primarul Robert Negoiță în campaniile anterioare și nerealizate în niciun fel.
Mai jos vom expune in integralitate amendamentele privind soluțiile consilierilor liberali la regulamentul de alocare a locurilor de parcare de pe raza Sectorului 3:

Art. 7​În lunile februarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an, direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, va stabili situația locurilor de parcare libere care pot fi atribuite, situație care va fi adusă la cunoștiință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Sectorului 3 și Asociaților de proprietari ale imobileleor care au arondate parcări în care se regăsesc locuri libere, până la data de 05 a fiecărei luni menționate anterior. Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu prima zi din an. Data de 15 a acestor luni, reprezintă termenul limită până la care solicitanții pot depune cereri de atribuire a locurilor de parcare identificate ca fiind libere, nedepunerea cererilor în termenul menționat, fiind sancționată din dreptul de a mai fi eligibil pentru atribuire în luna respectivă.
Art. 15 Având la bază situația locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin licitație publică cu strigare, întocmită conform art.11, comisia de atribuire fixează locul, termenul și ora la care va avea loc licitația pubică cu strigare, informații care vor fi afișate pe site și la sediul Primăriei Sector 3 și totodată vor fi comunicate fiecărei persoane care va participa la licitația publică prin scrisoare recomandată precum și prin e-mail. Termenul la care va avea loc licitația publică va fi stabilit nu mai tarziu de sfârșitul lunilor februarie, aprilie, iulie și octombrie ale anului în curs.
Art. 27 (1) Plata taxei de parcare stabilită conform art. 26 și 27, se efectuează la următoarele termene:
• Pentru autorizațiile eliberate termenul de plată este data de data de 31 decembrie al anului în curs
• Pentru autorizațiile care urmează a fi eliberate pentru locurile de parcare atribuite direct/licitație publică, termenul de plată este de 30 de zile de la data eliberării autorizației.
Art. 29 (6) În cazul în care în urma retrasării și renumerotării locurilor de parcare se schimbă amplasearea inițială a locurilor de parcare deținute, utilizatorii locurilor de parcare afectați, pot face de comun acord cereri de interschimbare a locurilor de parcare utilizate, urmând a li se elibera autorizații de parcare pe noile amplasamente fără a mai fi necesară parcurgerea pașilor pentru o nouă licitație.