Inspectorii sanitar-veterinari și polițiștii au desfășurat recent o acţiune la nivel naţional pentru verificarea respectării de către operatorii din sectorul alimentar a condiţiilor sanitar-veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la producerea, colectarea, transportul, procesarea, reambalarea, depozitarea și comercializarea peștelui și produselor din pescuit provenite din producția internă și din comerțul intracomunitar.Au fost controlate 2354 de obiective și s-au constatat deficiențe privind igienizarea spațiilor de producție, respectiv combaterea dăunătorilor și eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman, neconformități privind trasabilitatea, marca de identificare și etichetarea peștelui destinat comercializării, nerespectarea normelor sanitar-veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură a peștelui, pe durata transportului, în depozite, unități de reambalare și de comercializare a peștelui și produselor din pescuit.

În total, s-au aplicat 168 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 588.260 de lei, au fost emise 4 ordonanțe privind suspendarea temporară a activității și 9 ordonanțe pentru interzicerea desfășurării activității unor unități. De asemenea, a fost reţinută oficial şi dirijată către unități de neutralizare o cantitate de 9191 de kg pește.
Având în vedere sfera comerțului intracomunitar și faptul că aceste deficiențe majore din industria peștelui pun serios în pericol sănătatea și siguranța alimentară a consumatorilor, în calitate de europarlamentar și de membru al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, am solicitat Comisiei Europene, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, să îmi comunice ce măsuri mai stricte, dar și mai ușor aplicabile propune instituția pentru a instaura un climat de siguranță alimentară în sectorul comercializării peștelui, care să garanteze o mai mare siguranță alimentară pentru consumatori.
Vă voi reda răspunsul Comisiei de îndată ce îl voi primi.
Foto: Agerpres