Gabriel Dumitrașcu . Azi reintră la vot în Consiliul General al Municipiului București (CGMB) proiectul de înființare a Termoenergetica, operator al sistemului de încălzire centralizată în locul RADET, generat de PNL. Răspunzănd așteptărilor publice, grupul consilierilor PNL a pregătit un amendament care vizează creșterea transparenței raportărilor companiei, dar și creșterea implicarii CGMB în deciziile importante. Astfel, vor fi prezentate in CGMB și discutate situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie, raportul de audit anual, codul de etică, îndeplinirea criteriilor de performanță de catre administratori și directori și ulterior supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.
Să vedem, cine se teme de transparență?

Sursa: Facebook https://www.facebook.com/Gabriel.Dumitrascu.Oficial/