Mai mult de 18.000 de adulţi cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi vor rămâne fără finanţare de la bugetul central, reprezentând servicii de cazare, hrană, cazarmament şi condiţii igienico – sanitare a persoanelor cu dizabilităţi asistate; asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă.Aproximativ 41.035 de copii cu dizabilităţi, cu îndemnizaţie de însoţitor sau asistent personal rămân fără bani de la bugetul central pentru salarii şi indemnizaţii.

57.279 de copii din sistemul de protecţie specială (centre de plasament) vor rămâne fără banii de la buget pentru mai multe tipuri de servicii, precum plasamentul la rude de până la gradul IV, plasamentul la alte familii, plasamentul la asistenţi maternali, servicii de tip rezidenţial.

Guvernul României a aruncat în sarcina autorităţilor locale acoperirea cheltuielilor pentru aceste categorii de persoane vulnerabile, dar nu au alocat şi banii suplimentari.

În concluzie, cca. 100.000 de oameni reprezentând grupuri vulnerabile pentru care statul român are obligaţia de a le respecta dreptul fundamental la hrană, adăpost şi îngrijire, vor rămâne fără apărare şi asta în condiţiile în care Statul Român asigură deja doar minimul necesar.