Alexandru Kocsis. Revin la discuţia despre modul de structurare şi funcţionare al CNA-ului din România prin comparaţie cu instituţii similare din Europa.
Prima diferenţă pe care am observat-o şi despre care am scris a fost numarul de membri care compun Consiliul. Noi avem 11, alţii au 9, 7 sau 5. Am dat, în mesajul anterior, exemplul Poloniei care are doar 5 membri, deşi ţara are o populaţie dublă faţă de cea a României.O altă diferenţă despre care am aflat, una foarte utilă din punctul meu de vedere, ţine de modul în care se constată abaterile şi se decid sancţiunile.
“CNA-ul” din Marea Britanie, Ofcom (Office of Communications), este o instituţie destul de mare, un fel de ANCOM care înglobează şi CNA. Ofcom este condus de către un preşedinte, numit de Guvern, are un director executiv, un Board de 7 membri şi multe alte departamente. Din discuţiile pe care le-am avut cu un reprezentant Ofcom, am înţeles că Board-ul (Consiliul lor) analizează rapoartele de monitorizare, constată abaterile şi articolele de lege încălcate, stabileşte sancţiunea, dar cuantumul amenzii este stabilit de către un departament distinct. În felul acesta au separat partea de constatare de partea de sancţionare efectivă. Cei care constată sunt membrii Consiliului, dar cei care stabilesc cuantumul amenzilor sunt funcţionari publici jurişti care încadrează amenzile după o grilă clară.
Ce au reuşit cu asta? Să diminueze partea de apreciere subiectivă, emoţională şi deseori arbitrară a membrilor din Board, care nu iau deciziile prin consens, ci prin dezbatere şi vot.
O amendă nu trebuie decisă prin vot, ea trebuie să fie clară şi încadrată direct, de către specialişti, conform unei grile fără spaţiu de interpretare.

PS: Ca exemplu, în CNA există un Serviciu Juridic, al cărui şef este un domn pe care îl apreciez ca fiind foarte competent. Personal, nu am niciun dubiu că acest domn nu ar fi de 100 de ori mai consecvent şi mai obiectiv în stabilirea cuantumului amenzilor, decât putem fi noi, cei 11 membri ai Consiliului, prin vot.

Sursa: https://www.facebook.com/AlexandruKocsisCristea/