Pușcaș Ionel, Consilier Local #PNL Sector 6: „Deficiențele învățământului românesc identificate de UE:
– insuficienţa adaptării sistemului educațional la nevoile copiilor care aparțin grupelor de risc;– slaba adaptarea a sistemului educațional la nevoile pieței muncii;
– menținerea unei rate deosebit de mari a supraaglomerării școlilor (58% din școli sunt supraaglomerate și 10% aglomerate);
– menținerea unei rate mari a abandonului școlar timpuriu, mai ales prin slaba adresare a nevoilor copiilor vulnerabili social.”