În virtutea dreptului la replică. Cei mai mulți dintre noi disting că 1 nu este egal cu 2. La fel, credeam, până azi, că cei mai mulți realizează diferența între “acționar unic” și “doi acționari”. Uite că Primăria și STB nu reușesc să facă această distincție. Mă amenință gogomanii că mă dau în judecată. Pentru ce mocofanilor? Că vă previn asupra riscului ca cineva consacrat să ceară în instanță și să obțină și anularea înființării STB? 

Că doresc ca în București lucrurile să fie clare și legale? Nu mai bine vă puneți voi actele în ordine. Eu nu vreau “moartea” păcătoșilor, ci doresc îndreptarea lor prin supliciul de a citi și a pricepe ce citesc, în următoarele 16 luni cât mai au din mandat. Eu încă, mai cred că analfabeții funcționali, alintați incompetenți, mai pot fi recuperați pentru societate. Nu și pentru administrația publică!

Să vă lămuresc:
Conform Codului Civil art.233 se precizează:
Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare.
În cazul de față RATB s-a transfotmat în STB.
Tot Codul Civil spune la Art. 241: (1) Transformarea persoanei juridice intervine în cazurile prevăzute de lege, atunci când o persoană juridică îşi încetează existenţa, concomitent cu înfiinţarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice.
Deci, trasformarea persoanei juridice nu atrage automat și modificarea acționariatului. 
La RATB era acționar doar Municipiul București. La STB sunt acționari Municipiul București și Județul Ilfov. Hopa! V-ați prins! Curtea Constitutională afirmă că la transformarea regiilor în societați, trebuie să avem ACȚIONAR UNIC de drept ,care este Municipiul București.
Exista posibilitatea legală de a coopta, ulterior, un nou acționar, dar după transformarea în societate, prin majorare de capital sau vânzare de acțiuni către Județul Ilfov.

Sursa: https://www.facebook.com/Gabriel.Dumitrascu.Oficial/