ℹ️ Ordonanţa de urgenţă privind măsurile pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, adoptată pe 4 februarie de Guvernul Ludovic Orban, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.
ℹ️ Ordonanța de urgență prevede, printre altele, reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi şi eliminarea a 35 de posturi de conducere.ℹ️ Prezentul act normativ stabilește încadrarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală în cadrul general aplicabil funcționarilor publici, dând posibilitatea ANAF să atragă funcționari publici potriviți activității de antifraudă fiscală și care au dovedit de-a lungul carierei, prin rezultatele obținute și respectarea principiilor de integritate, că pot ajuta la o mai bună colectare a veniturilor la bugetul general consolidat.
ℹ️ Personalul Agenţiei care ocupă funcţii publice în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane şi, după caz, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecţie şi comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situaţii, în realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul menționat poate îmbrăca ţinuta civilă.
ℹ️ La orice operațiune de control participă minimum doi inspectori.
ℹ️ Controlul operativ și inopinat se efectuează de către funcționarii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în condițiile legii.
ℹ️ Este un act normativ necesar pentru creșterea eficienței colectării veniturilor la bugetul de stat și pentru combaterea evaziunii fiscale.
ℹ️ Ordonanța de urgență a fost necesară întrucât durata de implementare a măsurilor propuse este de 2-4 luni, fiind necesară și adoptarea actelor normative de nivel secundar.

 Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse:
 ar menține nivelul prezent al capacității administrative a ANAF, fără posibilitatea de a crea impactul pozitiv necesar majorării veniturilor bugetare,
 ar menține riscul de depășire a pragului de deficit bugetar,
 Reforma Direcției Generale Antifraudă Fiscală este necesară pentru că, în prezent, ne costă mai mult funcționarea acestei instituții decât veniturile aduse la bugetul de stat. 707 de milioane de lei au fost costurile aferente funcţionării structurii și doar 116 milioane de lei a fost prejudiciul încasat la bugetul de stat, pe baza sesizărilor Direcției.