În uniunea economică și monetară (UEM), politicile economice ale statelor membre sunt coordonate astfel încât:

 • să permită țărilor din UE să facă față unor eventuale noi crize, prin reforme economice și sociale și politici fiscal-bugetare responsabile
 • să se încurajeze investițiile și competitivitatea
 • să se creeze/ocupe mai multe locuri de muncă și să se determine creșterea nivelului de trai

Încercăm să consolidăm arhitectura UEM, astfel încât să putem răspunde mai rapid și mai decisiv la provocările viitoare.

Domenii de acțiune

 • Uniunea economică

  Uniunea economică

  De ce este nevoie de o uniune economică? Pentru a spori bunăstarea tuturor cetățenilor din zona euro. Evoluțiile dintr-o țară afectează economia altor țări. Trăgând învățăminte din criza economică, am creat semestrul european – un sistem care le permite țărilor UE să-și coordoneze politicile economice și bugetare.

 • Uniunea financiară

  Uniunea financiară

  De ce este nevoie de o uniune financiară? Pentru că Europa trebuie să aibă bănci și piețe de capital puternice și stabile, capabile să finanțeze economia reală. Pilonul central al uniunii financiare este uniunea bancară. Scopul celei din urmă este de a garanta că sectorul bancar rămâne unul sănătos și de a se asigura că depozitele bancare sunt protejate. În ultima vreme, Comisia a început să construiască o uniune a piețelor de capital, pentru a diversifica sursele de finanțare la care au acces întreprinderile.

 • Uniunea fiscală

  Dorim să realizăm o uniune fiscală care să asigure atât sustenabilitatea finanțelor publice, cât și stabilizarea bugetară. Comisia propune Consiliul bugetar european, un organism consultativ în cadrul sistemului de monitorizare economică multilaterală a zonei euro.

 • Uniunea politică

  Vrem să asigurăm o bază solidă pentru uniunea economică, financiară și fiscală, și aceasta prin sporirea responsabilității democratice, a legitimității și a eficienței instituțiilor. De aceea, dorim o implicare mai mare a parlamentelor naționale, a Parlamentului European și a partenerilor sociali în elaborarea și aplicarea programelor naționale de reformă. În același timp, propunem ca zona euro să fie reprezentată mai unitar în cadrul instituțiilor financiare internaționale, în special în cadrul FMI.

 • Pilonul european al drepturilor sociale

  Pilonul european al drepturilor sociale

  Pilonul european al drepturilor sociale reprezintă cadrul care include ocuparea forței de muncă și performanțele sociale, stimularea reformelor la nivel național și convergența în zona euro. Rolul acestuia este de a asigura echitatea și justiția socială în Europa.

  Am extras pentru dvs.

  Sursa: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_ro