Raluca Turcan:  Ministrul educației, o nouă lovitură învățământului profesional! DISCREDITEAZĂ diplomele absolvenților şi pune în pericol însăşi profesionalizarea acestora!

↗️ 1) După ce a desfiinţat în 2009 şcolile de artă şi meserii, Ecaterina Andronescu persistă în dezastru. Ultima găselniță: micșorarea cu 4 săptămâni a structurii anului școlar pentru învățământul profesional și tehnologic.

↗️ 2) În loc de 41 de săptămâni, elevii din învățământul profesional și tehnologic vor învăța în anul şcolar 2019-2020 doar 37, adică vor avea, în medie, 100 de ore mai PUȚINE pentru pregătire teoretică şi practică. Aceste diminuări ale numărului de ore apar explicit în OMEN nr. 3207/22.02.2019, după ce printr-un ordin anterior, OMEN nr. 3191/20.02.2019, a stabilit o structură a anului şcolar dezechilibrată pentru toţi elevii.
❗️ Prin aceste Ordine de ministru se micșorează numărul de ore de practică a elevilor, ceea ce va diminua șansele absolvenților ca diplomele lor să fie recunoscute la nivel european, iar pregătirea lor riscă să fie una precară şi să nu le asigure inserţia pe piaţa muncii.

↗️ 3) În plus, la liceele tehnologice şi școlile profesionale sunt din ce în ce mai mulți profesori nemulțumiți pentru că sunt forțați să predea într-un timp mai scurt aceleaşi conţinuturi din programele şcolare, acestea rămânând neschimbate.

↗️ 4) De asemenea, profesorii sunt în situaţia de a nu-şi putea completa norma didactică în viitorul an școlar, fără nicio alternativa, fără o viziune privind finalitatea unor astfel de improvizații.

↗️ 5) Practic, OMEN nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului şcolar 2019-2020 reglementează tăierea banilor pentru plata salariilor, a indemnizației de hrană și a sporurilor pentru profesorii din liceele tehnologice, îi forțează să plece de la catedre, prin reducerea normelor didactice.

❗️ Cu astfel de măsuri total improvizate scade încrederea elevilor şi părinţilor în traseul profesional asigurat de liceele tehnologice, deşi acesta trebuie revigorat.

↗️↗️↗️ #PNL solicită revenirea asupra acestei decizii care a fost luată fără consultare şi fără o analiză prealabilă. Cerem corectarea acestor măsuri din Ordinele de Ministru menţionate, pentru că ele vor avea consecinţe grave asupra elevilor, profesorilor şi societății.