Am participat, ieri (16.07), la dezbaterea “Politici publice alternative în domeniul calității aerului”, organizată de Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni”  Poluarea aerului este cea mai importantă problemă legată de mediu, iar statul trebuie să asigure toate mecanismele necesare pentru prevenirea, monitorizarea, controlul și îndepărtarea cauzelor poluanteDin păcate, la noi în țară, mecanismele de monitorizare, control și remediere a problemelor legate de poluarea aerului sunt deficitare.

În urma dezbaterii am ajuns la următoarele concluzii:

1. Ar trebui asigurat un cadru legislativ coerent, unitar și eficient, pus în acord cu legislația Uniunii Europene în domeniu. La ora actuală sunt foarte multe reglementări disparate, paralele și unele chiar contradictorii.

2. Existența prea multor instituții publice însărcinate cu atribuții în domeniu nu asigură un flux continuu și eficient al procedurilor de monitorizare, control și sancționare a entităților poluatoare, deoarece acțiunile sunt fragmentate și strict delimitate pe fiecare entitate în parte.

3. Capacitatea de monitorizare de care dispune autoritățile statului este redusă și nu redă în totalitate și în timp real toți parametrii importanți care determină gradul de poluare a aerului. Pentru asta ar fi nevoie de îmbunătățirea performanțelor stațiilor de monitorizare existente și de achiziționarea de stații mobile performante.

Intenția mea este ca împreună cu ONG-urile, cu specialiaștii și instituțiile din domeniu să pot iniția proiecte de îmbunătățire a legislației și de eficientizare a mecanismelor de prevenire, monitorizare și control a poluării aerului.

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni, oameni stând jos şi interior

Sursa: https://www.facebook.com/MateiDobrovieDeputat/