Tinerii aspiranți la cariera de profesor în învățământul preuniversitar sunt astăzi în ziua examenului de definitivat. Peste 7 mii de candidați, la nivel național, sunt înscriși în acest examen, care își defășoară azi proba scrisă.Nivelul educației formale în sistemul public de învățământ depinde foarte mult de nivelul de pregătire al profesorilor, de motivarea și integrarea lor într-un mediu care trebuie să fie meritocratic, depolitizat, echitabil și sincronizat cu tendințele educației moderne.

Mult succes tinerilor profesori!

Referințe: https://www.europafm.ro/7-400-de-candidati-sustin-examenu…/…