Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2019. 
Introducerea obligativității pentru autoritățile statului de a oferi posibilitatea plății online a taxelor va fi însoțită și de obligativitatea acceptării tuturor documentelor care sunt transmise online de către contribuabili8.
Pentru a proteja funcționarii publici, pe de o parte de abuzurile legii, iar pe de altă parte, de cei certați cu legea, vom adopta, în al doilea semestru din 2017, un nou Statut al Funcționarului Public, care să cuprindă foarte clar atât drepturile cât și obligațiile acestora, nivelul de răspundere, dar și beneficiile unei cariere bazate pe performanță, însă și pe eliminarea favorurilorfăcute pe“prietenii” sau prin acte de corupție.În acest sens, managementul public va fi depolitizat în întregime, de la nivelul de sub secretar de stat în jos, concursurile pentru accederea la funcții de conducere în sistemul public se vor face transparent, pe bază de proiecte de management, dar și de verificarea cunoștințelor, evaluate de către evaluatori independenți, cu o bună reputație morală și profesională. (1 ianuarie 2018)
Î Sunt cinci autostrăzi care respectă aceste criterii, dintre care una, Pitești-Craiova, este prevăzută a se finaliza pe fonduri europene până în anul 2021. Celelalte patru, dacă nu vor fi finanţate de la buget, vor fi lansate prin aceste fonduri: o autostradă care să străbată munții între Transilvania și Moldova (Târgu Mureș – Iași), o a 2-a autostradă prin Sudul României, care să unească Transilvania cu Oltenia și Țara Românească (Timișoara – București), a 3-a, care să străbată munții de pe Valea Prahovei (Comarnic – Brașov) și o a 4-a care să unească Moldova cu Țara Românească (Iași – Bucureşti).
În ceea ce privește calea ferată rapidă, finanțarea prioritară se va face pentru refacerea căii ferate și modernizarea acesteia, astfel încât să avem în România trenuri care circulă cu viteze de peste 100 km/h, din direcția Vest – București, Chișinău – Iași – București, București – Constanța, București – Brașov
Avem încredere că vom reuși să sprijinim crearea a 850.000 de noi locuri de muncă, asta și pentru că în primele 4 luni ale anului 2017 am reușit să sprijinim crearea a 128.000 de noi locuri de munca.
Peste 50.000 de noi locuri de muncă vor fi create în domeniul sănătate, prin cele 9 mari spitale construite până în 2020, dar și prin deblocarea tuturor posturilor de medici din toată țara și scoaterea lor la concurs. Și în industrie vom avea sectoare cu zeci de mii de angajați în plus: industria extractivă, industria prelucrătoare, industria auto, industria procesării agroalimentare, industria siderurgică, industria de armament și de apărare.
Și în educație va crește numărul de salariați, în special ca urmare a construcției de noi creșe şi grădiniţe (2.500 ca număr) de către stat, cu prioritate în zonele în care spiritul antreprenorial este mai puțin dezvoltat și în zone izolate.
Tot pentru încurajarea mediului de afaceri, propunem reducerea impozitului pe venit, de la 16% la 10% și a contribuțiilor de la 39,25% la 35%, începând cu 1 ianuarie 2018.
Rezultatul aplicării reducerii impozitului pe dividende de la 16% la 5% prin noul Cod Fiscal propus de Guvern și anume creșterea veniturilor din impozitul pe profit cu 7% după primul semestru al anului acesta, ne-au determinat să continuam în aceeași direcție și să propunem eliminarea impozitului pe dividende începând cu 1 ianuarie 2018.
Creșterea procentului de racordare la serviciile de apă de la 77% în prezent, la 87% până în 2020 ● Creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare de la 34% în prezent, la 60%, până în 2020 ● Creșterea procentului de drumuri modernizate de la 38% în prezent, la 61% până în 2020 ● Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în prezent, la 80% locuințe și 100% la terenuriagricole ● 100% școli cu autorizație de funcționare până în 2020.
Prin simplificarea formularelor și a documentelor ce trebuie depuse pentru accesarea fondurilor europene, precum și prin reducerea timpilor de așteptare pentru aflarea rezultatului, până la o săptămână sau chiar o zi în unele cazuri, ne propunem ca, în viitoarea guvernare, să atragem peste 72,5% din fondurile disponibile pentru perioada 2014 – 2023. Diferența până la 100% va fi absorbită în perioada 2021 – 2023. Atingerea acestui procent, asemănător cu cel realizat în guvernarea trecută, va însemna că peste 92 mld. lei vor intra în economia României prin investiții, în următorii 4 ani, din fonduri europene.
Investiții în infrastructura spitalelor pentru creșterea accesului la serviciile furnizate pe toate palierele sistemului medical: îngrijirea primară, incluzând asistența comunitară, asistența ambulatorie și asistența de urgență (unități de primiri urgențe şi spitalele regionale de urgență): ● Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatoriilor din 280 de unități medicale ● Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii a 35 de unităţi de primiriurgenţe ● Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale de care vor beneficia peste 270.000 de persoane
Familiile vor fi încurajate să aibă si sa crească cât mai mulți copii prin acordarea a 1.600 – 1.800 lei/an pentru fiecare copil. Acesti bani vor fi dati doar pentru copii care au cel mult 10% absente nemotivate.
Guvernul susține 8.25 miliarde euro prin intermediul Programului Operațional Regional, pentru îndeplinirea următoarelor obiective: ● Dezvoltarea transportului urban (căi de rulare / piste bicicliști / mijloace de transport ecologice). ● 315 unități medicale care vor fi construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate, de care vor beneficia peste 500.000 de persoane. ● 2.100 km de drumuri județene modernizate pentru 1 milion de cetățeni. ● Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţeanaflatepetraseuldrumuluijudețeanrespectiv. 38 ● Infrastructură de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice)pentru115.000beneficiari. ● Eficiența energetică a clădirilor publice, rezidențiale, investiții în iluminatul public. ● Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și Municipiul București în vederea creșterii spațiului verde.

Sursa 1 : http://www.cdep.ro/pdfs/guv201706/Program_de_Guvernare.pdf:

Sursa 2:
https://www.facebook.com/groups/PNLPNL/permalink/815446692171901/