Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016.Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/LG.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/OUG.pdf
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/OUG-1.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXE.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXE-1.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXE-2.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-1.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNF.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-2.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-3.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-4.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa ne.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXA.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului “Duchampt Felix Pierre”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-5.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-6.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-7.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNFANEXA-2.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNFANEXA-2-1.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate personae
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-1.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO.pdf
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflaţi în întreţinere ai personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-2.pdf

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/INFO.pdf

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA.pdf
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative
Proiectele pot fi consultate la următoarele adrese:
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/pdv-Bp-300_2019-plx-519_2019_modificarea-Legii-nr-287_2009-privind-Codul-Civil.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Pdv-Bp-703_2010-Plx-334_2010-modif-si-compl-art-48-din-Legea-35_2008.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/pdv-Bp.-321_2019-Plx-526_2019-modif-%C5%9Fi-compl-OUG-nr.-195_2002-circula%C5%A3ia-pe-drumurile-publice.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/pdv-Plx-339_2011-modif-art.-48-din-Legea-35_2008-pt-alegerea-CD-si-a-Senatului.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/pdv-Plx-469_2019-mod-si-compl-Legii-educatiei-nationale-1_2011.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/pdv-Plx-606_2019-modif-si-compl-art.-226-din-Codul-penal.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Pdv_Bp_62_2019-plx-212_2019-modif-art.-30-din-Statutul-BNR.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Pdv_Bp_239_2019_apararea-impotriva-incendiilor_refacut-2020.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Pdv_Bp_465_2019_PNDL.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Pdv_Bp_470_2019_apeluri-urgenta.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Pdv_Plx_104_2019_Port-Giurgiu_refacut_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Pdv_Plx_647_2019_refacut-2020.pdf
Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.