În această seară, Partidul Național Liberal a prezentat Programul Politic al PNL pentru Alegerile Europarlamentare 2019 pe diverse politici. În ceea ce privește agricultura și mediul rural, am expus prioritățile pe care echipa PNL și PPE și le asumă pentru următorul mandat în Parlamentul European, în prezența liderilor mediului de afaceri, ai sindicatelor, ai mediului academic și ai ONG.

Agricultura reprezintă o prioritate absolută pentru Partidul Național Liberal, iar Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene a avut un rol foarte important în dezvoltarea agriculturii românești începând cu anul 2007. Partidul Național Liberal susține atingerea unui echilibru între finanțarea fermelor mici și celor de mari dimensiuni. Obiectivul trebuie să fie menținerea viabilității economice a marilor ferme, concomitent cu asigurarea unor condiții avantajoase pentru micii fermieri și fermele de familie. PNL militează totodată pentru asocierea fermierilor, în vederea realizării unor exploatări agricole de mare productivitate, prin exploatarea unor suprafețe mari de pământ, asocieri care să permită accesul fermierilor la piață, la credite, negocieri colective cu furnizorii de materii prime și combustibil. De aceea în viitorul buget european noi vom susține o distribuire echitabilă a subvențiilor la hectar, punând însă accent pe nevoia de relansare economică a mediului rural românesc. 
Iată câteva din obiectivele PNL pe sectorul agricol, în Parlamentul European:

↗️ Pentru agricultori: Obiectivul PNL este ca în viitorul mandat al Parlamentului European, nivelul subvenției la hectar în România să ajungă la nivelul mediu din Uniunea Europeană.
↗️ Pentru agricultori: PNL va propune ca în viitorul Program Național de Dezvoltare Rurală să se faciliteze accesul la finanțare europeană, în special pentru achiziții de utilaje de producție pentru femele mici și medii ca dimensiune, în vederea menținerii competitivității. Pentru fermele mari PNL va propune sprijin pentru procesarea materiilor prime în vederea obținerii de produse cu valoare adăugată. 
↗️Simplificarea și debirocratizarea procedurilor de accesare a fondurilor din agricultură și dezvoltare rurală vor deveni o prioritate pentru PNL în viitorul mandat al Parlamentului European. Ne propunem ca în viitorul Program Național de Dezvoltare Rurală beneficiarii de fonduri europene să obțină finanțare europeană într-un timp mai scurt și cu costuri mai reduse. De aceea, PNL va propune înființarea unui birou unic pentru avize și lansarea unui ghid privind absorbția fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. 
↗️ Pentru agricultori: PNL va propune înființarea unui mecanism de stabilizare a prețurilor laptelui la nivel european. Acest mecanism, finanțat din fonduri europene ar urma să intervină în mod automat de fiecare dată când acest sector agricol se confruntă cu variații semnificative ale prețului.
↗️ Pentru viitorii agricultori: PNL va propune înființarea Programului prima fermă – program adresat tinerilor prin subvenționarea dobânzii aferente creditului necesar achiziționării de teren pentru dezvoltarea fermei. 
↗️ PNL va propune Programul prima seră – program finanțat din fonduri europene și adresat fermierilor în vederea construirii de sere.
↗️ Europarlamentarii PNL vor propune înființarea unui program național de tip Rabla pentru utilajele agricole și destinat fermierilor care doresc să îți reînnoiască parcul de utilaje agricole. 
↗️ Pentru fermieri: Europarlamentarii PNL vor propune crearea unei capacități de cercetare la nivel european a virusului pestei porcine africane. Această propunere va putea fi sprijinită în cadrul programelor de finanțare europene pentru cercetare.

↗️Prezervarea potențialului productiv agricol românesc în condițiile schimbărilor climatice nu este posibilă fără dezvoltarea sistemului național de irigații. În prezent infrastructura secundară și cea din ferme este cofinanțată din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. Circa 500 milioane euro sunt alocate pentru investiții în infrastructura de irigații. Pe lângă aceste fonduri România ar putea accesa alte forme de finanțare precum împrumuturile garantate ale Băncii Europene de Investiții.
↗️ Pentru agricultori: Europarlamentarii Partidului Național Liberal vor identifica toate posibilitățile concrete de finanțare pentru completarea sistemului național de irigații.
↗️ De asemenea, PNL susține finanțarea din fonduri europene a măsurilor de prevenție care vizează reducerea consecințelor dezastrelor naturale, inclusiv pentru achiziționarea și amplasarea de rachete antigrindină.
↗️Pentru mediul rural: În viitorul mandat al Parlamentului European, PNL își propune dublarea fondurilor alocate României pentru finalizarea procedurilor de cadastrare a tuturor proprietăților din România, cu accent pe proprietățile din mediul rural.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]