Fondul European de Investiții sprijină finanțările microîntreprinderilor din România cu 16,5 milioane lei!

↗️Fondul European de Investiții (FEI) instituie primele operațiuni de sprijinire a microfinanțării în România în cadrul Componentei investiționale de consolidare a capacităților a Programului UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială.

↗️Datorită sprijinului financiar din cadrul Componentei investiționale pentru consolidarea capacităților a EaSI, care este gestionată de Fondul European de Investiții, două instituții de microfinanțare din România, Patria Credit și OMRO, vor dispune de o capacitate mai mare de a acorda microcredite întreprinderilor mici.

↗️Prin finanțarea întreprinderilor mici, Comisia Europeană sprijină un nivel mai ridicat de ocupare a forței de muncă, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de muncă! Comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, doamna Marianne Thyssen, a subliniat faptul că sprijinul UE va permite Patria Credit și OMRO România să își consolideze capacitatea de a acorda microfinanțare microîntreprinzătorilor, inclusiv persoanelor vulnerabile, care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare. Aceasta reprezintă o investiție judicioasă într-o Europă mai favorabilă incluziunii!
Foto: Tvr