Statele membre au convenit ieri, 28 august, asupra unei serii de măsuri de sprijin propuse de Comisie pentru a ușura dificultățile financiare cu care se confruntă fermierii din cauza condițiilor meteorologice și pentru a crește disponibilitatea hranei pentru animale.Acțiunile asupra cărora statele membre au convenit în cadrul unei reuniuni a comitetului includ posibilitatea unor plăți în avans mai mari și a unor derogări excepționale de la normele de „înverzire” pentru a ajuta fermierii să asigure hrană suficientă pentru animalele lor. Fermierii afectați vor putea să primească un procentaj mai mare din plățile politicii agricole comune (PAC), ceea ce va duce la îmbunătățirea fluxului lor de numerar. Aceasta înseamnă:

▶️ Până la 70% din plățile lor directe vor fi primite începând cu mijlocul lunii octombrie;
▶️ 85% din plățile privind dezvoltarea rurală vor fi primite imediat după adoptarea oficială a pachetului de măsuri la începutul lunii septembrie.

De asemenea, vor fi adoptate derogări de la anumite norme de „înverzire” pentru a spori disponibilitatea hranei pentru animale. Acestea includ posibilitatea:

▶️ de a considera terenurile lăsate în pârloagă drept culturi distincte sau ca zone de interes ecologic, chiar dacă acestea au fost pășunate sau recoltate;
▶️ de a însămânța culturi intermediare drept culturi pure (și nu ca amestec de culturi, astfel cum este prevăzut în prezent) în cazul culturilor destinate pășunatului sau producției de furaje;
▶️ de a reduce perioada minimă de 8 săptămâni pentru culturile intermediare pentru a permite fermierilor care cultivă terenuri arabile să însămânțeze culturile de iarnă în timp util după culturile intermediare.
Foto: Agroinfo

Sursa:https://www.facebook.com/MEPDanielBuda/?tn-str=k*F&hc_location=group_dialog