Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, președintele #PNLIași: „Am avut o întâlnire cu Ambasadorul Statului Israel🇮🇱 în România🇷🇴, E.S. dl David Saranga. Printre temele abordate s-au aflat aspecte privind întărirea cooperării și propuneri privind posibile schimburi de experiență în domeniile aflate în responsabilitatea MMAP: conservarea pădurilor și managementul durabil al acestora, managementul sustenabil al resurselor de apă, precum și al deșeurilor.L-am asigurat pe domnul ambasador că proiectele orientate spre dezvoltarea relațiilor dintre statele pe care le reprezentăm vor continua și pe perioada exercitării mandatului meu la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Totodată, am subiliniat interesul României față de ideile specialiștilor israelieni privind reutilizarea apelor uzate urbane epurate pentru irigarea culturilor agricole și reîncărcarea acviferelor (apelor subterane), utilizând, de asemenea, ape uzate urbane epurate și/sau apă de mare desalinizată.

În viitorul imediat apropiat am propus organizarea unei întâlniri între specialiști ai ambelor părți pentru a purta discuții privind identificarea unei posibilități de cooperare în domeniul pădurilor, realizarea unui schimb de experienţă şi expertiză în ceea ce priveşte instalarea vegetaţiei forestiere pe terenuri degradate, instalarea perdelelor forestiere de protecţie şi posibilităţile de valorificare a unor astfel de terenuri prin vegetația forestieră – acţiuni ce ţin de măsurile de prevenire și combatere a deşertificării.”

Sursa: https://www.facebook.com/PNL-IASI-185088338177066/