Bogdan Pivariu, prim-vicepreședinte #TNL:  ”De anul acesta, împreună cu Violeta Alexandru, voi coordona grupa de adiministrație publică din cadrul programului de Excelența în Politică al fundației Konrad Adenauer Stiftung! În calitate de absolvent al acestui program pot spune ca este o experiența benefica pentru pregatirea oricarui tânăr politician și nu numai.Va recomand să aplicați la acest program! Mai jos gasiți linkul cu toate detaliile necesare participării.”

ℹ️ https://bit.ly/305luiu

———————————————————————-

Formular de înscriere

Programul de Excelență în Politică Ediția a VI-a

Fundația Konrad Adenauer are plăcerea de a anunța deschiderea înscrierilor pentru cea de-a V-a ediție a Programului de Excelență în Politică, care se va derula pe parcursul anilor 2019 și 2020. Programul urmărește selectarea tinerilor cu cunoștințele teoretice şi aptitudinile practice necesare, atât pentru a participa activ și cu succes la viaţa politică, cât şi pentru a exercita pe viitor cu succes actul de guvernare, prin activarea în structurile administraţiei publice centrale şi locale, în spiritul principiilor şi valorilor populare de centru-dreapta. Programul de Excelenţă în Politică se adresează îndeosebi viitorilor lideri din PNL  și din alte formațiuni ce împărtășesc valori similare și își doresc să reprezinte viitoarea elită a politicii româneşti, precum și celor care activează în societatea civilă, în mediul academic şi sunt apropiaţi de valorile Fundaţiei Konrad Adenauer, în scopul stimulării participării active a acestora la viaţa publică.

Programul de Excelență în Politică – ediția a VI-a – va fi structurat pe patru module a câte 15-20 de participanți, care vor asigura, pe parcursul a șase seminarii de-a lungul anilor 2019-2020  însușirea de cunoștințe de specialitate în domeniul aferent, precum și de cunoștințe și competențe ce țin de doctrină, leadership, viziune și comunicare politică. Cele patru module ale Programului vor fi:

(i) Politici economice și ale pieței muncii

(ii) Politici de sănătate

(iii) Politici de educație

(iv) Administrație  publică

Cursurile sunt organizate pe module care vor avea loc în diferite locaţii şi se vor desfăşura după graficul de mai jos. Cazarea, masa şi cursurile sunt asigurate de către Fundaţia Konrad Adenauer, iar transportul este suportat de către participanţi.

Perioadă Activitate
20.09 – 22.09.2019 Seminar introductiv I
06.12 – 08.12.2019 tbc Seminar introductiv II
17.01 – 19.01.2020 tbc Seminar de specializare I
12.03 – 14.03.2020 tbc Seminar de specializare II
23.04 – 25.04.2020 tbc Seminar de specializare III
25.06 – 27.06.2020 tbc Seminar final tbd

Cursurile vor fi susținute de lectori din țară și din străinătate – specialiști reputați în domeniile de referință precum și de politicieni experimentați și vor cuprinde componente teoretice și practice. Totodată, în perioada dintre seminarii, participanții vor avea de redactat și prezentat lucrări, analize sau proiecte, în vederea aprofundării tematicilor abordate la cursuri.

Se pot înscrie la concurs lideri cu vârste între 25 și 40 de ani, absolvenți de studii superioare, cunoscători ai limbii engleze, cu experiență profesională de cel puțin 3 ani, care activează în politică, în societatea civilă și mediul academic și care sunt adepți principiilor și valorilor promovate de Fundația Konrad Adenauer.

Procedura de selecție va avea două etape:

 • Concurs de dosare: candidații vor trimite un CV profesional și politic (acolo unde este cazul), din care să reiasă studiile absolvite şi experienţa practică acumulată, o recomandare a președinților organizațiilor politice municipale/județene/comisiilor de specialitate membrilor Biroului Executiv al Partidului Național Liberal sau a coordonatorilor Programului de Excelență, un eseu pe una din temele specificate în formularul de înscriere (în limba engleză) precum și formularul de înscriere completat.
 • Interviu cu o comisie formată din experți din partea partidelor și mediului universitar și reprezentanți ai Fundației Konrad Adenauer.

 

Termenul final de transmitere electronică a dosarelor este 18 iulie a.c. pe adresa aplicatii@kas.de. Candidații preselectați vor fi invitați să participe online sau fizic la interviu la sfârșitul lunii iulie. 

 Program de Excelenţă în Politică

Formular de înscriere

Nume:

Prenume:

Data naşterii:

Locul naşterii:

Număr de telefon:

Adresa de e-mail:

Adresa poştală:

Organizaţia în care activaţi (dacă este cazul):

La ce modul doriţi să participaţi (vă rugăm bifaţi o singură variantă):

 • Politici economice și ale pieței muncii
 • Politici de sănătate
 • Politici de educație
 • Administrație publică

Ce  activități ați desfășurat până acum, care vă califică să participați la acest curs de formare în viața academică, profesională și politică? (maxim 200 de cuvinte)

Care sunt planurile dvs. de viitor din punct de vedere profesional și politic și care este legătura dintre acestea și participarea dvs. la cursurile de formare? (maxim 200 cuvinte)

 În funcție de modulul la care doriți să participați va rugăm să redactați un scurt eseu în limba engleză  de maxim 700 de cuvinte pe una din temele propuse mai jos pentru modulul aferent.

Politici Economice și Politici ale Pieței Muncii

 1. Care sunt în viziunea dumneavoastră principalele probleme ale companiilor de stat din România din punct de vedere al eficienței economice?
 2. Cel rog considerați că joacă digitalizarea în economia viitorului României dar și a Uniunii Europene?
 3. Care considerați că sunt principalele provocări ale României cu privire la sprijinirea tranziției spre economia circulară?
 4. Care este rolul administrației publice locale in dezvoltarea economica a unui oraș?
 5. Care a fost impactul OUG 114 asupra economiei Romanești?
 6. Cum evaluați impactul noii legi a pensiilor asupra echilibrului bugetar din Romania?

Politici de sănătate

 1. Argumentați pro sau contra legii vaccinării obligatorii.
 2. Imaginați și argumentați un pachet de măsuri care să stimuleze introducerea asigurărilor private de sănă
 3. Pornind de la situația actuală, propuneți o măsură de creștere a finanțării sistemului de sănă Argumentați cu date.
 4. Imaginați și argumentați un pachet de măsuri care să amelioreze problema resursei umane din sănătate
 5. Conform legislatiei actuale, care ar trebui sa fie rolul autorităților publice locale în sistemul de sănătate ?
 6. Care sunt principalele deficiente ale sistemului de asigurari sociale de sănătate din România comparativ cu sisteme similiare din alte țări?

Politici de educație

 1. Vulnerabilități existente la nivelul sistemului educațional din România – identificare și propuneri de soluții.
 2. Principii, criterii și reguli care să fundamenteze reforma actualului sistem de educație.
 3. Siguranța și securitatea în unitățile de învățământ: vulnerabilități și soluții.
 1. Funcționalitatea parteneriatului dintre învățământul universitar și cel preuniversitar în formarea inițială și continuă pentru cariera didactică, prin care să se asigure adecvarea conținuturilor și metodelor la nevoile de formare ale cadrelor didactice.
 1. Profesionalizarea carierei didactice.
 2. Dezvoltarea infrastructurii școlare.
 3. Necesitatea unui cadru național de competențe și, pornind de la acest cadru, fundamentarea curriculumului național centrat pe elev care să vizeze  dezvoltarea personală a acestora.
 4. Autonomia universitară, de la libertate și independență academică la responsabilitate financiară.
 5. Rolul și importanța stakeholderilor în designul curricular pentru un învățământ superior care să asigure atât nevoile pieței muncii cât și dezvoltarea intelectuală.
 6. Rolul studiilor doctorale în dezvoltarea cercetării, dezvoltării și inovării.

Administrație publică

 1. Cum construiești dar mai ales cum evaluezi Strategia de dezvoltare locală a unei localități? Aportul resurselor externe nerambursabile
 2. Ciclul politicilor publice. Abordare aplicată la principiile bunei guvernări în administrația publică
 3. Management modern al serviciilor ce utilități publice prin utilizarea indicatorilor de performanță (performance indicators). Tendințe de descentralizare. Naționalizarea serviciilor vs. externalizare acestora. Modele europene de descentralizare a managementului serviciilor
 4. Organizarea și funcționarea modernă a aparatului administrativ, inclusiv a Unității de Management fonduri nerambursabile. Metode de motivare a angajaților performanți, limitele politicii de sancționare.
 5. Debirocratizare, transparență și e-government pentru atingerea standardelor bunei guvernări
 1. Comunicarea rezultatelor proiectelor de investiții. Comunicarea publică în situații de criză.

Care sunt temele care ați dori să fie abordate în cadrul modulului pentru care aplicați?

Vă mulțumim pentru completarea aplicației! Dacă veți fi selectat(ă) pentru etapa următoare vă vom invita la un interviu în a doua jumătate a lunii august la sediul Fundației Konrad Adenauer din Bucureşti sau online.

Sursa: https://www.facebook.com/tnlromania/?__tn__=kC-