GABRIEL DUMITRAȘCU: ”Angajamentul liberal pentru o bună guvernare locală pentru bucureșteni l-am rezumat în 10 puncte. Astăzi, vă prezint punctele 4 și 5:
4. Orice hotărâre va fi adoptată în cadrul unei proceduri normale și doar în urma unor analize și dezbateri deschise. Fiecare decizie importantă va fi luată după ce au fost evaluate și înțelese potențialele efecte și există certitudinea că este adecvată pentru cetățeni și comunitate, că răspunde necesităților lor și ale orașului pe termen lung.

5. Administrația locală trebuie să ofere alternative și soluții înainte de a aplica sancțiuni și trebuie să stimuleze comportamentul civic liber consimțit al cetățenilor și să ia măsuri punitive doar atunci când, deși a oferit soluții, ele nu sunt respectate. Hotărârile și deciziile autorităților publice locale trebuie să fie simple, clare și cuprinzătoare și să ofere o perioadă rezonabilă până la aplicare și conformare, astfel încât să fie redusă posibilitatea interpretărilor subiective și abuzurilor din partea aplicanților”.