Pușcaș Ionel, Consilier Local #PNL Sector 6: „Deficiențele învățământului românesc identificate de UE:

– insuficienţa adaptării sistemului educațional la nevoile copiilor care aparțin grupelor de risc;
– slaba adaptarea a sistemului educațional la nevoile pieței muncii;
– menținerea unei rate deosebit de mari a supraaglomerării școlilor (58% din școli sunt supraaglomerate și 10% aglomerate);
– menținerea unei rate mari a abandonului școlar timpuriu, mai ales prin slaba adresare a nevoilor copiilor vulnerabili social.”Școala într-un singur schimb nu mai poate fi considerată un moft, un proiect costisitor sau nejustificat, nu este o dorință absurdă de transformare a școlii în „pension”… este o necesitate impusă de nevoile unei educații moderne, de exigențele unei societăți din ce în ce mai implicate și mai active, mai dornice de reușită, a unei societăți care nu se mai vrea sacrificată, care își cere drepturile și vrea ca statul să trateze educația cu cel mai mare respect.
O reformă adevarată justifică acordarea unui buget de 6% din PIB pentru educație și chiar mai mult, investiția în viitor este garanția că viitorul este asigurat, că putem spera la mai bine, este suportul pentru o schimbare reală, care să elimine tratarea colectivistă a școlilor, care să permită desăvârșirea descentralizării.
Școala organizată într-un singur schimb este condiția esențială pentru realizarea unei educații moderne si de calitate, este cadrul perfect pentru diversificarea formelor de educație.

Sursa: https://www.facebook.com/puscasionel/