10 puncte pentru (Re)Construirea EUropei! 🇪🇺
Lideri locali & regionali 🗣️ din întreaga UE tocmai au publicat #BucharestDeclaration! Află cum poate orașul/regiunea ta să modeleze viitorul Europei! #Eulocal

„Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile și orașele” Declarația de la București Comitetul European al Regiunilor Al 8-lea summit european al regiunilor și orașelor – 14 și 15 martie 2019, București

Uniunea Europeană, construită pe principiile libertății, solidarității, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, a adus populației din Europa o perioadă durabilă de pace și dezvoltare. Europa se transformă cu o viteză fără precedent în contextul globalizării, revoluției digitale, schimbărilor climatice și demografice. Dacă nu dorim ca integrarea europeană să devină un proces reversibil, aceste transformări, care cristalizează inegalități sociale, economice și teritoriale, trebuie să fie însoțit, configurat și reglementat printr-un efort concertat al tuturor nivelurilor de guvernare, în special în condițiile în care o treime din cheltuielile publice și peste jumătate din investițiile publice se realizează la nivel subnațional. În plus, în medie, încrederea în nivelurile de guvernanță locală și regională este mai mare decât încrederea în guvernul național și, în majoritatea statelor membre, este mai mare și decât încrederea în UE. În acest context, orașele și regiunile UE și reprezentanții lor aleși oferă o relație de proximitate, încredere și stabilitate în UE, într-o perioadă în care divergențele și confruntările se accentuează. Această stabilitate este vitală pentru a construi în continuare un viitor european comun pentru generația următoare. Noi, oamenii politici ai Uniunii Europene aleși la nivel regional și local, suntem convinși că Uniunea Europeană are nevoie de orașele și regiunile sale în aceeași măsură în care ele au nevoie de Uniunea Europeană. Această declarație constituie contribuția noastră la pregătirea agendei strategice 2019-2024 care va fi prezentată liderilor UE la Sibiu, la 9 mai 2019. Consolidarea fundamentului democratic al Uniunii Europene 1. Democrația locală și regională constituie o parte esențială a democrației în UE. Guvernanța pe mai multe niveluri este esențială pentru a asigura o participare activă și echitabilă a tuturor nivelurilor guvernamentale într-un spirit de încredere. Această cooperare loială între toate nivelurile este esențială pentru ca UE să poată să își îndeplinească obiectivele de progres economic și social pentru cetățenii săi, indiferent de locul în care trăiesc, precum și într-un mod pe deplin responsabil, eficient și transparent;

2. Punerea în aplicare a noțiunii de „subsidiaritate activă” este esențială pentru luarea unor decizii care să reflecte valoarea adăugată europeană și care să fie cât mai apropiate de cetățeni, într-un mod pe deplin responsabil, eficient și transparent; 3. Un nivel mai mare de descentralizare, cu respectarea cadrelor naționale, și o mai bună separare a puterilor sunt elementele esențiale ale unei bune guvernanțe, deoarece aceste aspecte sporesc transparența, responsabilitatea și calitatea elaborării politicilor și îmbunătățesc angajamentul față de cetățeni; 4. Ar trebui consolidată legătura dintre Uniune și cetățenii săi. Sprijinim solicitarea referitoare la existența mai multor canale de participare democratică. Sprijinim activ lansarea unui sistem permanent al UE de consultare a cetățenilor; 5. Este esențială sensibilizarea cetățenilor UE, în special a tinerilor, cu privire la dimensiunea europeană a identității și cetățeniei lor, în special prin educație, cultură și responsabilizarea tinerilor, în vederea cultivării sentimentului de apartenență la proiectul european; Consolidarea acțiunilor UE pe plan local pentru a construi un viitor mai bun pentru cetățenii noștri 6. Regiunile și orașele se află în prima linie în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, care ar trebui să devină modelul economic pe termen lung al UE, după Strategia Europa 2020. Orașele și regiunile ar trebui să aibă, de asemenea, capacitatea de a-și juca pe deplin rolul în realizarea tranziției către o Europă durabilă și neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; 7. Piața unică ar trebui să fie completată cu politici care să garanteze exercitarea libertăților pieței unice de către toți și respectarea echității și justiției sociale. Ar trebui consolidată dimensiunea socială a UE pentru ca drepturile sociale să fie puse pe picior de egalitate cu drepturile economice. Politicile europene în domeniul incluziunii sociale și, în special, politicile privind integrarea migranților nu pot avea succes dacă autoritățile locale și regionale nu dispun de mijloace adecvate și de acces direct la finanțare adecvată din partea UE; 8. Eliminarea decalajelor economice, sociale și teritoriale persistente rămâne o provocare majoră pentru viitorul UE. Politica de coeziune, mai ales prin intermediul cooperării teritoriale europene, și-a dovedit valoarea adăugată pentru UE și ar trebui menținută după 2020 pentru toate regiunile, bazându-se pe principiile unei abordări întemeiate pe realitatea zonei, pe parteneriate europene, pe gestiune partajată și guvernanță pe mai multe niveluri; 9. Nivelul investițiilor publice din UE rămâne prea scăzută pentru a oferi infrastructura și serviciile publice adecvate. Prin urmare, este esențial să se reducă deficitul în materie de investiții publice. UE ar trebui să asigure autorităților locale și regionale marja de manevră necesară pentru a sprijini investițiile;

10. Liderii UE trebuie să doteze Uniunea Europeană cu un buget ambițios, care să-i permită să facă față provocărilor viitoare și să elaboreze politici UE pe termen lung și sustenabile. Într-un context de urgență politică, socială și de mediu solicităm, prin urmare, un acord rapid privind următorul cadru financiar multianual, în conformitate cu orientările deja stabilite de Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]